TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA - TCM

Co že je to vlastně ta čínská medicína? Je to ucelený systém nástrojů a postupů vytvořených a prováděných za účelem obnovení a upevnění zdraví. První písemné záznamy o způsobech provádění léčebných postupů tradiční čínské medicíny (TCM) jsou staré přibližně 3000 let, ale praktikování TCM je určitě starší. V průběhu minulých věků se metody používané TCM vyvíjely, objevovaly se nové přístupy a náhledy, nicméně podstata zůstává od dávnověku až do našich časů beze změn.

Tradiční čínská medicína je v našich zeměpisných šířkách málo známá. Kromě jiného je to díky tomu, že klíčová díla čínské medicíny nejsou psána jazykem snadno srozumitelným moderní vědě. Často se používá poetického způsobu vyjadřování, což z pohledu přísně racionální vědy znamená díla naivní a nevědecká, tudíž nesystematická a realitě vzdálená, tudíž nehodná vědeckého zkoumání. Nicméně je třeba vědět, že tato medicína byla aplikována tisíce let oproti přibližně 150 letům moderní medicíny. O úspěšnosti TCM svědčí i fakt, že dávní čínští lékaři se dožívali vysokého věku ve skvělém zdraví i přesto, že pečovali přímo o samotného císaře, kterýžto dokázal na tehdejší dobu adekvátně ocenit případné neúspěchy svých poddaných.

Za základní pramen studia TCM je považováno dílo Nei Jing (čti Nej Ťing) tradičně datované do doby kolem roku 2700 př.n.l., které zachycuje dialog císaře Huang Di (čti Chuang Ti) s jeho rádce a mudrcem Qi Bo (Čchi Po) o lidském zdraví, fungování lidského těla a o způsobech, jak zdraví obnovit a uchovat. V debatě, která je velice rozsáhlá svým obsahem, se zmiňují všechny vnější i vnitřní faktory ovlivňující stav lidského zdraví. Což je však pro praxi daleko podstatnější, jsou probírány i metody léčby, tzn. způsoby, jak nežádoucí zdravotní stav diagnostikovat a použitím adekvátních postupů léčit.

Během dalších staletí byla TCM praktikována mnoha vynikajícími lékaři. Díky jim a dílům, která napsali o své praxi, je dnes možné sledovat vývoj této metody v průřezu času. Protože dobrých lékařů je vždy nedostatek, byla za vlády dynastie Tang (čti tchang) v roce 642 n.l. založena univerzita TCM známá jako Tai Yi Shu (Tchaj Ji Šu). Ta se stala základem budoucího systému vzdělávání v oblasti medicíny v celé císařské Číně. Tento systém přestál různé kulturní i společenské otřesy alespoň do té míry, že většina informací týkajících se praxe TCM zůstala zachována a je dnes předávána dále na čínských fakultách medicíny.

V dřívějších dobách se Evropa o Číně dozvídala poměrně málo. Bylo to dáno vzdáleností mezi oběma územími i jazykovou bariérou. Toto se změnilo v 18. a 19. století, kdy díky novým  obchodním vazbám s Čínou zesílil přísun informací o Zemi středu (jak bývala Čína nazývána), a tedy i o léčebných postupech císařské Číny. Přes různé módní vlny, kdy byly tyto metody zavrhovány a znovu vyzdvihovány, došla TCM v Evropě i ve světě do současnosti, kdy je dle informací WHO (Světové zdravotnické organizace) nejrozšířenějším léčebným systémem na světě.